Вакантни длъжности

Конкурс за длъжността „Началник-отдел „Обществен ред и сигурност”” при Община Плевен

1978

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С за длъжността „Началник-отдел „Обществен ред и сигурност”” при…

Вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения

2033

ОБЯВА Община Плевен обявява следните вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения   № Наименование…

Конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Строителство и техническа инфраструктура“ при Община Плевен

2063

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.     О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С     за длъжността „Младши експерт” в отдел „Строителство…

Конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Строителство и техническа инфраструктура”, дирекция „СТИКР” при Община Плевен

1977

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител     О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С     за длъжността „Главен експерт” в отдел „Строителство…

Вакантни войнишки длъжности за Пловдив, Враца и Белене

1877

О Б Я В А Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, за Сухопътни войски, Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен информира, че приема документи за…

Конкурс за длъжността „Началник-сектор” „Административно обслужване на гражданите” при Община Плевен

1863

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С за длъжността „Началник-сектор” „Административно обслужване на…

Вакантни длъжности за ВВС

1934

О Б Я В А Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен информира, че приема документи…