Вакантни длъжности

Конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Строителство и техническа инфраструктура”, дирекция „СТИКР” при Община Плевен

1911

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител     О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С     за длъжността „Главен експерт” в отдел „Строителство…

Вакантни войнишки длъжности за Пловдив, Враца и Белене

1812

О Б Я В А Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, за Сухопътни войски, Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен информира, че приема документи за…

Конкурс за длъжността „Началник-сектор” „Административно обслужване на гражданите” при Община Плевен

1796

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С за длъжността „Началник-сектор” „Административно обслужване на…

Вакантни длъжности за ВВС

1867

О Б Я В А Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен информира, че приема документи…

Вакантни длъжности за Национална гвардейска част

1810

О Б Я В А Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина в Националната гвардейска част, Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен…

Вакантни длъжности от Съвместно командване на силите

1852

О Б Я В А Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен информира, че приема документи…

Община Плевен обявява вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения

1809

ОБЯВА   Община Плевен обявява следните вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения   № Наименование…

Конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Правно и нормативно обслужване” при Община Плевен

1772

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Правно и нормативно обслужване”…

Конкурс за длъжността „Старши експерт” в отдел „Административно обслужване”,дирекция „Административно обслужване” при Община Плевен

1734

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” № 2 на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С   За длъжността „Старши експерт” в отдел „Административно обслужване”,…

Обявяване на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия

1764

О Б Я В А Във връзка с Обявяване на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия, Офисът за водене военен отчет в Община Плевен информира, че ще приема документи на лица, завършили граждански висши училища…

Прием за курсанти и студенти в НВУ”Васил Левски” гр.В.Търново за учебната 2016/2017 г.

1742

О Б Я В А Офисът за водене военен отчет в Община Плевен информира, че НВУ”Васил Левски” гр.В.Търново, обявява прием за курсанти и студенти за учебната 2016/2017 г. Подробна инфрмация ще намерите в приложените по долу файлове…

Курсове за начална военна подготовка - гр. Плевен

2155

О Б Я В А Във връзка с кампанията за набиране на кандидати за обучение в курсове за начална военна подготовка, през 2016 година във военно формирование 22160-Плевен Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен информира,…