СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ. 604 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-1642-2/24.03.2023 Г.

410