СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ.604В ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-26-935-2/22.02.2024 Г.

113