СЪОБЩЕНИЕ № ТСУ-94Е-1297-1/30.03.2020 г. ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

132