съобщение по чл. 65, ал.2 и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от СК

157