Съобщение по чл. 65, ал.2 и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от СК.

191

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

СЪОБЩЕНИЕ

№ 3 / 16.03.2022г.

 

 

 

ДО

ДАРИНКА ЙОТОВА

УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 52

ГР. ПЛЕВЕН

 

 

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности“ заявление за припознаване, наш рег. № ГР.49-19 от 11.02.2022г.  за детето Паола Йотова, родена на 11.06.2019г.  и  на основание чл.65, ал. 2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното: – Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданско състояние в тримесечен /3- месечен/ срок от съобщението.

Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на детето.