Проведено планово тридневно обучение на тема: „Работа с граждани от уязвими групи“

514