ПОКАНА за свикване на Общо Събрание на сдружение с общественополезна дейност „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК-Плевен”

301

Файлове:

покана (1) (1).doc покана (1) (1).doc