ПОКАНА за официална церемония по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“

296