Notices

Съобщение по чл. 65, ал.2 и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от СК.

158

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   СЪОБЩЕНИЕ № 3 / 16.03.2022г.       ДО ДАРИНКА ЙОТОВА УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 52 ГР. ПЛЕВЕН     Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности“ заявление…