Обява до обществеността за определяне санитарно-охранителна зона в землището на село Къртожабене

128