Обява до обществеността за определяне санитарно-охранителна зона в землището на село Беглеж

122

Файлове:

СОЗ с Беглеж.zip СОЗ с Беглеж.zip