СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАРЕДБА №33 ПРЕЗ 2023 г.

708