В ОУ „Д-р Петър Берон” създадоха втори в страната и първи в Плевен ученически гвардейски отряд

3264

В ОУ „Д-р Петър Берон” създадоха втори в страната и първи в Плевен ученически гвардейски отряд
Свалете в PDF