Споразумение ще регламентира финансовите ангажименти на общините при ползване на новото регионално депо

2083

Споразумение ще регламентира финансовите ангажименти на общините при ползване на новото регионално депо
Свалете в PDF