Плевен е сред проучваните от Световната банка градове за предприемане на бизнес

3008

Плевен е сред проучваните от Световната банка градове за предприемане на бизнес
Свалете в PDF