Плевен е сред проучваните от Световната банка градове за предприемане на бизнес

2616

Плевен е сред проучваните от Световната банка градове за предприемане на бизнес
Свалете в PDF