На встъпителна пресконференция беше представен напредъкът по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

2697

На встъпителна пресконференция беше представен напредъкът по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”
Свалете в PDF