„Инжстрой” ЕООД Плевен ще сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за закупуване на нов асфалтосмесител

3551

„Инжстрой” ЕООД Плевен ще сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за закупуване на нов асфалтосмесител
Свалете в PDF