Връчиха бюджетите за делегирани от държавата дейности на детски градини, училищата и образователни структури в общината

577

Връчиха бюджетите за делегирани от държавата дейности на детски градини, училищата и образователни структури в общината
Свалете в PDF