Възможностите за реализация на проект „Детска кухня“ в община Плевен обсъдиха на работна среща

288

Възможностите за реализация на проект „Детска кухня“ в община Плевен обсъдиха на работна среща
Свалете в PDF