Училища в община Плевен ще получат финансиране за изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки

868

Училища в община Плевен ще получат финансиране за изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки
Свалете в PDF