Таксата за битови отпадъци за населените места в община Плевен няма да се увеличава през 2021 година

427

Свалете в PDF