Служители на МВР и Общината съвместно контролират спазването на обществения ред

596

Свалете в PDF