След проверка за съответствие и допустимост: 12 проектни идеи преминават на следващ етап за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Плевен

563

След проверка за съответствие и допустимост: 12 проектни идеи преминават на следващ етап за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Плевен
Свалете в PDF