СЪВЕТНИЦИТЕ ЩЕ ОБСЪЖДАТ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

1439

Свалете в PDF