Съветниците отмениха Наредбата за регистрация и отглеждане на кучета на територията на община Плевен

770

Свалете в PDF