Съветниците отмениха Наредбата за регистрация и отглеждане на кучета на територията на община Плевен

1180

Свалете в PDF