С изкърпване на дупки в уличната мрежа и възстановяване на тротоари продължават текущите ремонти

380

Свалете в PDF