Разрешава се провеждането на колективни и индивидуални спортни мероприятия със състезателен характер пред публика

760

Файлове:

zapoved na MZ-rd-01-302.pdf zapoved na MZ-rd-01-302.pdf
Свалете в PDF