Провеждат процедура за избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

429

Провеждат процедура за избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен
Свалете в PDF