Проектът за Бюджет на Община Плевен за 2019 г. ще се обсъди публично на 08 януари

482

Свалете в PDF