Проектът на Община Плевен за смяна на старите топлоуреди с нови екологични устройства е в процес на оценка

419

Проектът на Община Плевен за смяна на старите топлоуреди с нови екологични устройства е в процес на оценка
Свалете в PDF