ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЩЕ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ

1197

ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЩЕ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ НА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ
Свалете в PDF