Продължават дейностите по реконструкция на участъци по четвъртокласната пътна мрежа в община Плевен

894

Свалете в PDF