През отоплителния период Община Плевен не предоставя контейнери за строителни отпадъци от вътрешни ремонти

1848

През отоплителния период Община Плевен не предоставя контейнери за строителни отпадъци от вътрешни ремонти
Свалете в PDF