Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на включени в Спортния календар на Община Плевен мероприятия ще се обсъжда на предстоящата сесия

730

Свалете в PDF