Покана за официална церемония Стартиране на строително-монтажни работи по проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”

1872

Покана за официална церемония Стартиране на строително-монтажни работи по проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”
Свалете в PDF