Подписан е договорът за предоставяне сградата на ОУ „М. Дринов” на ВВВУ „Г. Бенковски”

2134

Свалете в PDF