Подменят светофарни секции на кръстовище в Плевен

561

Свалете в PDF