Подменят светофарни секции на кръстовище в Плевен

478

Свалете в PDF