От „Паркстрой” събират и извозват изсъхналата шума от Кайлъка, прочистват и леглото на река Тученишка

829

От „Паркстрой” събират и извозват изсъхналата шума от Кайлъка, прочистват и леглото на река Тученишка
Свалете в PDF