ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕТНИЯ ТЕАТЪР

780

Свалете в PDF