Общинският съвет прие решение за закриване на ОУ „Никола Й. Вапцаров”

1900

Свалете в PDF