Общини, кметства и учебни заведения могат да кандидатстват с проекти по нова кампания на ПУДООС „Чиста околна среда 2024 г.“

461

Общини, кметства и учебни заведения могат да кандидатстват с проекти по нова кампания на ПУДООС „Чиста околна среда 2024 г.“
Свалете в PDF