Община Плевен ще получи средства от държавния бюджет за ремонт общинска пътна инфраструктура

391

Свалете в PDF