Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

439

Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата
Свалете в PDF