ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРАВИ АНКЕТА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

1006

Свалете в PDF