Община Плевен подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”

2507

Община Плевен подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  за проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”
Свалете в PDF