Община Плевен подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”

1948

Свалете в PDF