Община Плевен изпрати възражение до Регионалното министерство заради констатирани несъответствия в оценителните листове на сгради, кандидатстващи за саниране

454

Община Плевен изпрати възражение до Регионалното министерство заради констатирани несъответствия в оценителните листове на сгради, кандидатстващи за саниране
Свалете в PDF