Община Плевен издаде виза за проектиране на хеликоптерна площадка

609

Община Плевен издаде виза за проектиране на хеликоптерна площадка
Свалете в PDF