Община Плевен има готовност временно да настанява хора без дом през зимата

980

Свалете в PDF